Επίδομα για τέσσερις μήνες – Ποιοι θα εισπράξουν 1.916 ευρώ

Επίδομα σε κάποιους άνεργους μπορεί να καταβληθεί έως και 4 μήνες.

Το επίδομα αυτό δίνεται όπως και περισσότερα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το μηναίο ποσό για αυτό το επίδομα είναι 479 ευρώ, άρα για 4 μήνες οι δικαιούχοι θα εισπράξουν 1,916 ευρώ συνολικά.

Κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμη δήλωση παρουσίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες είτε για λογαριασμό οικείων Συνεταιρισμών είτε για λογαριασμό του Δημοσίου είτε ως ελεύθεροι δασεργάτες, οι οποίοι αμείβονται κατ’ αποκοπή και ασφαλίζονται κατά τρόπο πλασματικό στον e-ΕΦΚΑ, είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 31924/19.06.91.

Προϋποθέσεις
Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας της ειδικής κατηγορίας των Δασεργατών-Ρητινοσυλλεκτών, χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

έχουν την ιδιότητα του δασεργάτη-ρητινοσυλλέκτη, κατά το προηγούμενο από την έναρξη της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή κατά την περίοδο που προηγείται της 1ης Νοεμβρίου
έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) τουλάχιστον πλασματικές ημέρες ασφάλισης ως δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της παροχής ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα)
έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λύσης/λήξης της εργασιακής σχέσης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 28 (29) Φεβρουαρίου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης.

Μπορεί να σας αρέσουν