ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προσοχή! Αλλάζει η ώρα!

Απόψε έχουμε την αλλαγή ώρας, από χειμερινή σε θερινή και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν…