Ποιοι και πόσα θα πάρουν ως επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης – Αναλυτικά παραδείγματα

Δικαιούχοι του επιδόματος θα είναι 2,3 εκατ. πολίτες και η καταβολή του θα γίνει τα Χριστούγεννα.

Οι έκτακτες ενισχύσεις θα καταβληθούν στις εξής ομάδες πολιτών:

– 800.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν επιπλέον μιάμιση δόση επιδόματος παιδιού. Ενδεικτικά το συνολικό ποσό (αρχικό ποσό συν επιπλέον μιάμιση δόση) που θα λάβει τον Δεκέμβριο μία οικογένεια με τρία παιδιά κυμαίνεται από 280 έως 700 ευρώ.

– 1,055 εκατ. συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κυρίων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ. Οι ίδιοι θα λάβουν αύξηση στις συντάξεις τους από 1-1-2024. Έτσι, ένας συνταξιούχος με αποδοχές 600 ευρώ θα λάβει συνολική αύξηση (έκτακτο επίδομα 150 ευρώ + αύξηση περίπου 3 % από 1.1.2024) σε ετήσια βάση 366 ευρώ ή 5,1 %.

Την ίδια έκτακτη ενίσχυση (150 ευρώ) θα λάβουν τον Δεκέμβριο και οι 33.000 δικαιούχοι του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα.

– 210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος. Υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο, όπως έχει ανακοινωθεί, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξάνεται κατά 8 %. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει το Δεκέμβριο συνολικά 648 ευρώ (αρχικό επίδομα + αύξηση 8 % + έκτακτο επίδομα).

– 225.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200 ευρώ.

Παραδείγματα

  • Επιδόματα παιδιών

Για κάθε 100 ευρώ που λαμβάνει τώρα κάθε γονιός το μήνα, το Δεκέμβριο θα πάρει επιπλέον 150. Δηλαδή αν θεωρητικά παίρνει για τα παιδιά του για το επίδομα παιδιών 100 ευρώ. Το Δεκέμβριο θα πιστωθεί στο λογαριασμό ένα ποσό της τάξεως των 250 ευρώ.

Παράδειγμα ένας γονιός με δύο παιδιά και εισόδημα από 6.000 έως 10.000 ευρώ. Σήμερα παίρνει 84 ευρώ επίδομα το μήνα, θα πάρει επιπλέον 126 ευρώ και τελικά αντί για 84 το Δεκέμβριο θα πάρει 210.
Μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά με εισόδημα από 10.000 μέχρι 15.000 ευρώ. Σήμερα για τα τέσσερα παιδιά παίρνουν επίδομα το μήνα 168 ευρώ, θα πάρουν επιπλέον 252 ευρώ, δηλαδή συνολικά από τα 168 ευρώ το Δεκέμβριο θα φτάσουν στα 420 ευρώ.

  • Συνταξιούχοι

Ενίσχυση 150 ευρώ σε συνταξιούχους χωρίς προσωπική διαφορά ή με προσωπική διαφορά σε περίπτωση κατώτερη των 10 ευρώ και κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ. Οι συνταξιούχοι αυτοί θα πάρουν 150 ευρώ επιπλέον το Δεκέμβριο, αλλά θα πάρουν και αύξηση περίπου 3% από τον Ιανουάριο και μετά, λόγω της γνωστής και πάγιας ρύθμισης μετά το ξεπάγωμα των συντάξεων πέρσι.

Παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με κύρια σύνταξη, 600 ευρώ θα λάβει αύξηση ούτως ή άλλως. Περίπου 3% αύξηση θα λάβει αύξηση συνολικά 216 ευρώ το χρόνο. Αν συνυπολογιστεί η έκτακτη ενίσχυση αυτή 150 ευρώ, τότε θα λάβει αύξηση συνολικά 366 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή ο συνταξιούχος αυτός, αντί να έχει αύξηση 3%, θα έχει αύξηση 5,1%.
Δεύτερο παράδειγμα ένας συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 700 ευρώ, θα ελάμβανε ούτως ή άλλως αύξηση 252 ευρώ το χρόνο με βάση το 3%. Αν συνυπολογιστεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ, τότε θα λάβει αύξηση συνολικά 402 ευρώ το χρόνο και ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα έχει αύξηση 4,8%.

Επιπλέον 50% στο μηνιαίο επίδομα για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα δουν το Δεκέμβριο και μία ακόμα μόνιμη αύξηση 8%.

Παράδειγμα: Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά λάμβανε μέχρι σήμερα επίδομα 400 ευρώ από το ελάχιστο εισόδημα αλληλεγγύης. Πλέον θα λάβει μηνιαία αύξηση 32 ευρώ. Θα λάβει επιπλέον 216 ευρώ έκτακτο επίδομα, δηλαδή συνολικά το Δεκέμβριο θα λάβει 648 ευρώ αντί για 400 που θα ελάμβανε κανονικά.

Μπορεί να σας αρέσουν