Πώς δεν θα πληρώσετε φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια!

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα νοικιάζουν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην φορολογική δήλωση ποσά που μπορεί να μην τα έχουν εισπράξει και να φορολογηθούν γι’ αυτά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκαση μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή να έχει υπάρξει επιδίκαση μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

Επίσης, όσοι ιδιοκτήτες έχουν ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να καταθέσουν στην εφορία αντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Δείτε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ

Μπορεί να σας αρέσουν