Πώς δηλώνονται και πως φορολογούνται τα αναδρομικά μισθών, συντάξεων και επιδομάτων

Επιπλέον χρεώσεις φόρων περιμένουν χιλιάδες μισθωτούς εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και συνταξιούχους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2022 εισέπραξαν αναδρομικά ποσά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας και αμοιβών από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, που περιλαμβάνουν τα αναδρομικά, προκειμένου να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που αναλογούν στα αναδρομικά που εισέπραξαν.

Οι φόροι που θα πληρώσουν θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά κι αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών.

Οι παραπάνω δηλώσεις δεν επιβαρύνονται με αυτοτελή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

Τα ποσά των φόρων, ωστόσο, τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που θα τις υποβάλουν θα είναι προσαυξημένα με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 0,76% για κάθε μήνα που παρήλθε από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κάθε δήλωσης.

Εφόσον τα αναδρομικά αφορούν φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Εφόσον αφορούν το φορολογικό έτος 2014 και τα προηγούμενα, πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν με τους προβλεπόμενους τρόπους (ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές ή σκαναρισμένες μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου») στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών αναδρομικών ποσών φορολογικού έτους 2015 και επόμενων, τα οποία καταβλήθηκαν από το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα, υποβάλλονται κατ’ εξαίρεση, ηλεκτρονικά.

Και στις περιπτώσεις αυτές οι επιπλέον φόροι που προκύπτουν από την εκκαθάρισή τους επιβαρύνονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 0,76% μηνιαίως.

 

Μπορεί να σας αρέσουν
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους – Τι αποφασίστηκε για φόρους και εισφορές

Την προσεχή Τετάρτη ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr, για τον πρώτο γύρο αποζημιώσεων-επιχορηγήσεων σε πυρόπληκτα νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες,…