Πώς θα βγάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας με λίγα «κλικ» από τον υπολογιστή σας

Δημιουργείται στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) μια ειδική εφαρμογή για την έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

Χρήση της εφαρμογής μπορούν να κάνουν οι πολίτες που επιθυμούν να λάβουν την βεβαίωση ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας αλλά και οι αρμόδιοι διοικητικοί υπάλληλοι που δέχονται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των πολιτών για να τις διεκπεραιώσουν.

Οι πολίτες μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα είτε με τους κωδικούς taxis, web banking είτε με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής. Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα χρησιμοποιούν τους κωδικούς τους της δημόσιας διοίκησης.

Αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, ο αιτών στη συνέχεια συμπληρώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του η οποία αποδεικνύεται ως εξής :

Με αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) που αφορά στο φορολογικό έτος που προηγείται ή που ταυτίζεται με αυτό της ηλεκτρονικής αίτησης ή εναλλακτικά

Αυτόματα από την εφαρμογή μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο φορολογικών δηλώσεων της ΑΑΔΕ.

Στην περίπτωση που η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας ανήκει σε διαφορετικό δήμο από αυτόν που αναγράφεται στο Ε1, τότε η εγκατάσταση στο Δήμο αποδεικνύεται με άλλα πρόσφορα αποδεικτικά μέσα όπως:

-Λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας
-Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου
-Λογαριασμό ύδρευσης

Ο αιτών αναρτά το αντίστοιχο δικαιολογητικό και υποβάλλει οριστικά την αίτηση του.

Η αίτηση στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του Δήμου που δηλώθηκε η αίτηση και αντίγραφο της αποθηκεύεται στη θυρίδα του αιτούντος.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν να τις διεκπεραιώσουν χωρίς να απαιτούνται εσωτερικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης.

Εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο Δήμαρχος ελέγχει το σύννομο της αίτησης και εγκρίνει την βεβαίωση η διάρκεια της οποίας είναι για 3 μήνες από την έκδοσης της.

Ο αιτών δεν επιτρέπεται να υποβάλει άλλη αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στον ίδιο ή άλλο Δήμο, πριν από τη διεκπεραίωση της αρχικής αίτησης είτε έγχαρτα από τον Δήμο, είτε αυτόματα ηλεκτρονικά.

Μπορεί να σας αρέσουν