Πώς θα καταχωρήσετε αλλαγές ή διορθώσετε λάθη στο Ε9

Το αργότερο έως τις 8 Μαρτίου 2024 θα πρέπει να γίνουν οι μεταβολές και οι διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων που αποτυπώνονται στο Ε9.

Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 υποχρεούνται να υποβάλουν όσοι το 2023 αγόρασαν ή απέκτησαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά κάποιο ακίνητο καθώς και όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα.

Επίσης οι φορολογούμενοι που θα διαπιστώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις σε κωδικούς του Ε9 που συχνά ανεβάζουν το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ όπως όροφος, παλαιότητα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κενά ακίνητα και κτίσματα σε αγροτεμάχια μπορούν να τα διορθώσουν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Τα 10 βήματα για διορθώσεις, προσθήκες, διαγραφές στο Ε9

  • Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9
  • Επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης
  • Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
  • Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)
  • Κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου
  • Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
  • Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος
  • Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ.
  • Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.
  • Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάστασης και επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.
Μπορεί να σας αρέσουν