Τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη – Ποια είναι τα εναλλάξιμα που μπορείτε να προμηθευτείτε

Ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει το κοινό σχετικά με τα εναλλάξιμα ανά θεραπευτική κατηγορία φάρμακα που μπορεί να προμηθεύεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τρόπο διάθεσής τους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το σκεύασμα που γνωρίζετε και αναζητάτε, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, ώστε να προμηθευτείτε το αντίστοιχο σκεύασμα (ουσία, μορφή, περιεκτικότητα) που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

Ενδεικτικός κατάλογος δραστικών ουσιών και εμπορικών ονομασιών

Εισπνεόμενα

ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ:

 1. Σαλβουταμόλη (β2 διεγέρτης βραχείας δράσης):

-Aerolin AER.MD.INH 100MCG/DOSE,

-Aerolin AER.MD.INH 200MCG/DOSE [σε άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και

εμφύσημα]

-Aerolin NEBULES INH.SOL.N* 2.5mg/2.5ML AMP (SD),

-Aerolin NEBULES INH.SOL.N* 5mg/2,5ML AMP (SD) [σε άσθμα, ΧΑΠ και οξύ

σοβαρό άσθμα (Status asthmaticus)]

 1. Φορμοτερόλη (β2 διεγέρτης μακράς δράσης):

-Forair INH.SOL.P 12MCG/Dose(ex-valve) [σε άσθμα+ΧΑΠ],

-Broncoteril INHPD.CAP 12MC/CAP [σε άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και

εμφύσημα],

-Edufil INHPD.CAP 12 MCG/CAP [[για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+ αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ],

-Formopen INH.PD.DOS 12MCG/DOSE (BLISTER) [για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα+ αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ],

-Formotil /GENEPHARM INHPD.CAP 12MCG/CAP [για βρογχόσπασμο προκαλούμενο από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα αλλεργιογόνα/αέρα/άσκηση + ΧΑΠ],

-Imotec INHPD.CAP 12MC/CAP

 1. Σαλμετερόλη (β2 διεγέρτης μακράς δράσης):

-Salment INH.SUS.P 25MCG/DOSE (σταθερών δόσεων),

-Serevent PD.INH.MD 50MCG/DOSE,

-Serevent INH.SOL.P 25 MCG/DOSE [σε άσθμα μόνο μαζί με

κορτικοστεροειδή]

 1. Βρωμιούχο ιπρατρόπιο (αντιχολινεργικό):

-Atrovent INH.SOL.P 20MCG/DOSE [βρογχοδιασταλτικό για συμπτώματα από βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ, χρόνια βρογχίτιδα με ή χωρίς εμφύσημα],

-Atrovent INH.SOL.N* 500mcg/2ml DOSE,

-Atrovent INH.NE.SOL* 250MCG/2ML(DOSE) [βρογχοδιασταλτική θεραπεία ΧΑΠ, χρόνιας βρογχίτιδας, εμφυσήματος+ οξέων επεισοδίων άσθματος με β2 διεγέρτες]

-Broncovent INH.SOL.P 20MCG/DOSE [βρογχοδιασταλτικό για συμπτώματα χρόνιων αποφρακτικών διαταραχών των αεροφόρων οδών με αναστρέψιμο βρογχόσπασμο, όπως βρογχικό άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα με ή χωρίς εμφύσημα]

 1. Βρωμιούχο τιοτρόπιο (αντιχολινεργικό):

-Spiriva INHPD.CAP 18MC/CAP [ΧΑΠ],

-Spiriva RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF [ΧΑΠ+άσθμα]

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

 1. Βεκλομεθαζόνη:

-Becloneb INH.SUS.N 400MCG/1ML VIAL*,

-Becloneb INH.SUS.N 800MCG/1ML VIAL [σε άσθμα, όταν δεν κρίνεται ικανοποιητική ή κατάλληλη, η χρήση φαρμάκου στη μορφή εισπνεόμενου αερολύματος υπό πίεση ή ξηρής σκόνης για εισπνοή σε ενήλικες και παιδιά + θεραπεία υποτροπιάζοντος συριγμού σε παιδιά έως 5 ετών]

 1. Βουδεσονίδη:

-Budiair INH.SOL.P 200MCG/DOSE (ex-valve) [άσθμα],

-Miflonide BREEZHALER INHPD.CAP 200MCG/CAP,

-Miflonide BREEZHALER INHPD.CAP 400MCG/CAP [άσθμα]

-Pulmihal INH.SUS.P 200MCG/DOSE

-Biosonide INH.SUS.N* 0,5MG/2ML,

-Biosonide INH.SUS.N* 1MG/2ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα]

-Nebulin INH.SUS.N* 1MG/2ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία

λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα]

-Pulmicort TURBUHALER INH.PD.DOS 200μg/dose

-Pulmicort INH.SUS.N* 0,25MG/ML,

-Pulmicort INH.SUS.N* 0,5MG/ML [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα]

-Talgan INH.SUS.N* 0,25MG/ML(0.50MG/2ML ανά δόση),

-Talgan INH.SUS.N* 0,5MG/ML(1MG/2ML ανά δόση) [άσθμα+ΧΑΠ+οξεία λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα]

-Vernoral INH.PD.DOS 200MCG/DOSE,

-Vernoral INH.PD.DOS 200MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

 1. Σισλεσονίδη:

Alvesco INH.SOL.P 160MCG/DOSE [άσθμα]

 1. Φλουτικαζόνη:

-Bocacort-S INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων) [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flihaler INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων) [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flixocort INH.SUS.P 250MC/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flixotide AER.MD.INH 50MCG/DOSE,

– Flixotide AER.MD.INH 125MCG/DOSE

-Flixotide AER.MD.INH 250MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flixotide PD.INH.MD 250MCG/DOSE,

-Flixotide PD.INH.MD 500MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Fluticapen INH.PD.DOS 250MCG/DOSE (BLISTER),

-Fluticapen INH.PD.DOS 500MCG/DOSE (BLISTER) [άσθμα+ΧΑΠ]

-Salenga INH.SUS.P 250MCG/DOSE (σταθερών δόσεων)

– Flixocort INH.SUS.P 250MC/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Flusonide INH.SUS.N* 0.5MG/2ML,

– Flusonide INH.SUS.N* 2MG/2ML [άσθμα]

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ

 1. Βεκλομεθαζόνη και Φορμοτερόλη:

-Foster INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(ex-valve),

-Foster NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ,

-Foster NEXTHALER PD.INH.MD (200+6)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ,

-Inuvair INH.SOL.P (100+6)MCG/DOSE(ex-valve),

 1. Bεκλομεθαζόνη & φορμοτερόλη & βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο

-Trimbow INH.SOL.P (87+5+9)MCG/DOSE,

 1. Βουδεσονίδη και Φορμοτερόλη:

-Pulmoton INH.PD.DOS (200+6)MCG/DOSE,

-Pulmoton INH.PD.DOS (400+12)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Symbicort INH.SUS.P (80+2.25)MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ,

-Symbicort INH.SUS.P (160+4.5)MCG/ΨΕΚΑΣΜΟ [άσθμα]

-Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (80+4,5)MCG/DOSE,

-Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (160+4,5)MCG/DOSE,

-Symbicort TURBUHALER PD.INH.MD (320+9)MCG/DOSE [άσθμα]

 1. Βουδεσονίδη και Σαλμετερόλη:

– Desoterol INHPD.CAP 300mcg+25mcg/CAP (240mcg/+20mcg/DOSE)

[άσθμα]
 1. Φλουτικαζόνη και Βιλαντερόλη:

-Relvar Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE,

-Relvar Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE

-Revinty Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE,

-Revinty Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE

 1. Σαλμετερόλη και Φλουτικαζόνη:

-Airflusal Forspiro INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE,

-Airflusal Forspiro INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Azodal INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

-Azodal INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE

-Duobreathe INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE,

-Duobreathe INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

-Duobreathe INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE,

-Rolenium INH.PD.DOS (100+50)MCG/DOSE,

-Rolenium INH.PD.DOS (250+50)MCG/DOSE,

-Rolenium INH.PD.DOS (500+50)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+50)MCG/DOSE,

-Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

-Seretide (INHALER) INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE [άσθμα]

-Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+100)MCG/DOSE,

-Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+250)MCG/DOSE,

-Seretide DISKUS INH.PD.DOS (50+500)MCG/DOSE [άσθμα+ΧΑΠ]

-Serkep INH.SUS.P (25+125)MCG/DOSE,

-Serkep INH.SUS.P (25+250)MCG/DOSE [άσθμα]

*ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ

 

Μπορεί να σας αρέσουν