Ψηφιακά αναλφάβητη η τρίτη ηλικία – 7 στους 10 ηλικιωμένους αδυνατούν να κατανοήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές εξηγεί o Οικονομολόγος Παναγιώτης Καλόφωνος

H τρίτη ηλικία δυσκολεύεται αρκετά να εξοικειωθεί με το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές καταδεικνύει έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Μάλιστα σχεδόν οι μισοί (52,46%) προτιμούν  να εξακολουθούν  να εξυπηρετούνται από τραπεζικό κατάστημα.

Είναι εκείνοι που συναθροίζονται έξω από τράπεζες και ΔΕΚΟ. Ηλικιωμένοι και συνταξιούχοι που έχουν την τάση να ακολουθούν την πρακτική του …γκισέ ακόμη και όταν βλέπουν ουρές κόσμου μπροστά τους

«Είναι σαφές το ότι υπάρχει πρόβλημα» εξηγεί στο xrisima.gr o Οικονομολόγος Παναγιώτης Καλόφωνος  και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. «Ξεκινήσαμε την έρευνα στις αρχές Μαΐου τις μέρες του κορωνοϊού, και τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά. Πρόκειται για ανθρώπους της διπλανής πόρτας  που κατά συντριπτική πλειοψηφία (73,5%) δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους στις ηλεκτρονικές συναλλαγές».

«Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν δανειακές υποχρεώσεις . Όλο το διάστημα  της καραντίνας το τηλέφωνό μας δεν σταμάτησε να χτυπά ακόμη και  τη Μεγάλη Παρασκευή .Ο κόσμος αγωνιούσε για τα δάνεια και τον Νόμο Κατσέλη .Γυρίζοντας στη μελέτη, είδαμε ότι πολύς κόσμος δεν ξέρει ούτε τα βασικά .Τρεις στους δέκα δεν ψάχνουν τις συναλλαγές γιατί φοβούνται να μάθουν νέα πράγματα. Βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία προτιμά τα τραπεζικά καταστήματα, και είναι τόσο αποφασισμένοι, που αν τυχόν κλείσει κάποιο κατάστημα, ένα 20%  να αλλάξει ακόμη και τράπεζα. Είναι απίστευτο!» τονίζει  στο xrisima  o oικονομολόγος Παναγιώτης Καλόφωνος.

Tα βασικά συμπεράσματα  της έρευνας :

 • Στην πλειοψηφία τους (73,5%) δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 • Μόνο 3 στους 10 είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το Internet ενώ περίπου 2 στους 10 δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία απολύτως εξοικείωση
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπου τα τραπεζικά υποκαταστήματα θα πρέπει να μείνουν κλειστά, περισσότεροι από τους μισούς δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους ψηφιακά
 • Μόνο 1 στους 10 θα εμπιστευόταν μια πλήρως ψηφιακή τράπεζα χωρίς καθόλου καταστήματα
 • 7 στους 10 θεωρούν ως το πιο σημαντικό μειονέκτημα των ψηφιακών υπηρεσιών τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας
 • 9 στους 10 χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές με συνηθέστερη τα έξυπνα τηλέφωνα (40%)
 • Θετική προδιάθεση στο να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τις τραπεζικές τους συναλλαγές δηλώνουν οι περισσότεροι (56,83%) για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου
 • Οι συμμετέχοντες θέτουν θέμα ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών κυρίως λόγω γενικότερης μη εξοικείωσης με την ψηφιακή πραγματικότητα
 • Στο ίδιο πλαίσιο, 7 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους ψηφιακά επειδή είτε δεν είναι εξοικειωμένοι είτε αδυνατούν να κατανοήσουν εν γένει τη διαδικασία
 • Οι μισοί σχεδόν πραγματοποιούν μία φορά την εβδομάδα ηλεκτρονικές συναλλαγές κυρίως για πληρωμή λογαριασμών (86,67%), παρακολούθηση των λογαριασμών τους (70,91%), μεταφορές χρημάτων (67,88%) και ηλεκτρονικές αγορές. Τις ίδιες συναλλαγές δήλωσαν πρόθεση να πραγματοποιήσουν και όσοι δεν κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Μόλις 2 στους 10 χρησιμοποιούν προπληρωμένη κάρτα
 • Η συντριπτική πλειοψηφία (91,49%) δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία μετά από μη ασφαλή ηλεκτρονική αγορά
 • 3 στους 10 συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας
 • Είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε θέματα υποκλοπής των προσωπικών στοιχείων και γι’ αυτό οι περισσότεροι δεν φυλάσσουν PIN και IBAN μαζί με τις κάρτες
 • Είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για το υπόλοιπο του λογαριασμού τους και όλων των οικονομικών συναλλαγών τους (75%)
 • Οι περισσότεροι δεν έχουν γνώση για προϊόντα ηλεκτρονικής/ψηφιακής τραπεζικής ενώ δείχνουν να γνωρίζουν λίγο καλύτερα το ΑΤΜ (44,54%) σε αντίθεση με άλλες μορφές ηλεκτρονικής και ψηφιακής τραπεζικής όπως: mobile banking, Telephone banking
 • Το 66,12% των ερωτηθέντων θεωρεί την τεχνολογία σημαντικό παράγοντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη από την τράπεζα
 • Έλλειψη ενημέρωσης αποτυπώνεται για τις ειδικές παροχές που προβλέπονται για τα άτομα τρίτης ηλικίας από τις ΔΕΚΟ σε ποσοστό 75,14% . Η συντριπτική πλειοψηφία, 8 στους 10, δήλωσε πως ουδέποτε έχει κάνει χρήση αυτών των παροχών.

Όλα αυτά που βλέπουμε, είναι γιατί κάποια πράγματα δε γίνονται σωστά, τα αντιγράφουμε από χώρες του εξωτερικού, που έχουν άλλου τύπου κοινωνικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα εφαρμοζόμενα εδώ να δημιουργούν παράλληλους μονολόγους» δηλώνει ο Παναγιώτης Καλόφωνος . «Στόχος της έρευνας πέρα από το να μάθουμε, ήταν και να εκπαιδεύσουμε τουλάχιστον 200 ωφελούμενους άνω των 60 ετών σε δέκα πόλεις της Ελλάδας, μέσω πυρήνων ενημέρωσης τα ΚΑΠΗ, να μπορούν οι πιο επιδέξιοι να ενημερώσουν και τους υπόλοιπους».

Η Ένωση Εργαζομένων, παρουσίασε  την έρευνα  με τίτλο «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία» για τις ανάγκες του έργου «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund.

Χρησιμοποιώντας δείγμα 366 συμμετεχόντων ηλικίας 60 ετών και άνω, διερευνήθηκαν, αφενός το επίπεδο εξοικείωσης των συμμετεχόντων με το διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τις ψηφιακές συναλλαγές και υπηρεσίες και αφετέρου οι τάσεις και οι συνήθεις πρακτικές των ατόμων αυτής της ηλικίας γύρω από αυτά τα θέματα. 

Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

Το ποσοστό των ανδρών ήταν 49,73% και των γυναικών 50,27%. Στην πλειοψηφία τους ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 60-65 ετών .Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνταξιούχοι (63,66%). Το 20% έχουν μηνιαίο εισόδημα 0-500€ ενώ 40% έχουν μηνιαίο εισόδημα 500-1000 ευρώ

Η  Έρευνα  διενεργήθηκε από 1/05/2020 έως 20/05/2020 στη διεύθυνση www.eeke-seniors.gr

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση αναγκών ατόμων με ηλικία άνω των 60 ετών προκειμένου να  εκπονηθεί  μελέτη στην οποία θα βασιστεί η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση 200 ατόμων σε 10 πόλεις της Ελλάδας στην ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ακολουθεί η Μελέτη:

Μελέτη «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία»

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του μπορείτε να βρείτε στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα: https://eeke-seniors.gr/

Το έργο “Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 12εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί να σας αρέσουν
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποχρεωτική η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού από τους εργαζομένους σε ιδιωτικό – δημόσιο τομέα

Υποχρεωμένοι να επιδείξουν το πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης είναι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι έχουν…