Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν 200, 250 και 300 ευρώ – Αναλυτικά παραδείγματα

Στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες για το ποσό του έκτακτου επιδόματος που θα λάβουν είναι οι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν καθόλου αύξηση και στην πέμπτη αυτοί που είδαν αυξήσεις μικρότερες του 7,75%.

300 ευρώ

  • 120.000 συνταξιούχοι το 5% του συνόλου των συνταξιούχων και με άθροισμα κύριων συντάξεων από 800 έως 1000 ευρώ το μήνα.
  • Όσοι έχουν προσωπική διαφορά και πήραν μόνο τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Είναι 370.000 συνταξιούχοι με σύνταξη έως 800 ευρώ.
  • Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1000 και 1100 το μήνα και είδαν μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, 36 ευρώ το χρόνο.

250 ευρώ

  • Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ το μήνα και έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν με 111 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτοί είναι 300.000.
  • Αφορά σε συνταξιούχους που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75% αλλά πήραν ένα μικρό ποσοστό. Όσοι παίρνουν κύριες συντάξεις έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση έως 3,49%. Αφορά 94.000 συνταξιούχους.

200 ευρώ

  • 33.000 συνταξιούχοι με άθροισμα σύνταξης από 1.100 ευρώ έως 1.600 και έχουν πάρει αύξηση έως 3,49%
  • επιπλέον 125.000 που έχουν άθροισμα έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση από 3,5% έως 6% θα πάρουν 200 ευρώ.

Σημειώνεται πως δεν καλύπτονται συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.600 ευρώ.

Μπορεί να σας αρέσουν