Τι αλλάζει στο επίδομα ανεργίας τη νέα χρονιά

Αρχές του νέου έτους θα ισχύσει η μεγάλη αλλαγή στο επίδομα ανεργίας, το οποίο λαμβάνουν κοντά στους 150.000 άνεργοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ο λόγος για τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε “επίδομα εργασίας”, δηλαδή την καταβολή του επιδόματος ανεργίας στο 50% για όποιον δικαιούχο του, εθελοντικά διακόψει την επιδότηση προκειμένου να εργασθεί ξανά.

Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στο νόμο “Δουλειές Ξανά”, ο οποίος έχει ψηφισθεί από τον Απρίλιο, αλλά δεν έχει σήμερα εφαρμοσθεί, καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και διαπιστωτική πράξη.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, αυτό θα συμβεί από τις αρχές του ερχόμενου έτους και έτσι η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης θα επέλθει αμέσως μετά.

Παράδειγμα

Έστω για παράδειγμα (τυχαίο), άνεργος δικαιούται επίδομα ανεργίας 438 ευρώ από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2023.

Ωστόσο, τον Μάιο του 2023 δηλαδή κατά 7ο (επί συνόλω 12) μήνα της επιδότησης του, ο άνεργος αυτός βρίσκει δουλειά, με μισθό 800 ευρώ (καθαρά).

Ας υποθέσει κανείς πως εκδίδεται η σχετική υπουργική απόφαση τον Ιανουάριο του 2023 και προβλέπει έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος και για τους δικαιούχους κατά το μήνα έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος – επιδομάτων από τον ίδιο μήνα (σ.σ.Ιανουάριο του 2023).

Θα του μείνουν, δηλαδή, επιπλέον 5 μήνες επιδότησης από τη ΔΥΠΑ. Γι΄αυτό η ΔΥΠΑ, θα του καταβάλλει το 50% του τακτικού επιδόματος ανεργίας, δηλαδή τα 219 για το διάστημα Ιουνίου – Νοεμβρίου 2023.

Έτσι ο εν λόγω εργαζόμενος για το προαναφερθέν 5μηνο, θα λαμβάνει κάθε μήνα όχι μόνο το μισθό του (800 ευρώ), αλλά επιπλέον 219 ευρώ από τη ΔΥΠΑ. Συνολικά, το ποσό των 1019 ευρώ.

Η διάταξη

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική διάταξη, όποιος αναζητά εργασία, ενώ παράλληλα λαμβάνει το επίδομα ανεργίας ή την ενίσχυση (Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων) και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης.

Οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Εάν πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς του.

 

Μπορεί να σας αρέσουν