Τι θα ισχύσει με τις απουσίες λόγω κορωνοϊού των μαθητών στα σχολεία

Όπως διευκρινίστηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με εγκύκλιο για το θέμα των απουσιών των μαθητών λόγω νόησης από τον COVID-19 με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορονοϊό για το σχολικό έτος 2023-24.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR).

Μπορεί να σας αρέσουν