Πόσες ημέρες εκλογικής άδειας δικαιούνται οι ετεροδημότες

Ως ετεροδημότης λογίζεται ο εκλογέας που επιθυμεί να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του, τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι εγγεγραμμένος.

Οι ετεροδημότες υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση και βάσει αυτών των αιτήσεων καταρτίζονται οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι.

Πόσες ημέρες εκλογικής άδειας δικαιούνται οι ετεροδημότες

  • Μία εργάσιμη ημέρα σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200 ‐ 400 χλμ
  • Δύο εργάσιμες ημέρες σε όσους μετακινηθούν μόνο οδικώς 401+ χλμ (με υπεύθυνη δήλωση)
  • Για μετακίνηση σε νησιά (χωρίς οδική πρόσβαση) οι ημέρες άδειας (έως 3) θα εξετάζονται κατά περίπτωση

Όσοι εργάζονται την Κυριακή των εκλογών θεωρείται ημέρα ειδικής άδειας με αποδοχές

Μπορεί να σας αρέσουν